Samenwerking

Jeugdgezondheidszorg
Van de eerste en de laatste kraamdag draagt de kraamverzorgende zorggegevens over aan de Jeugdgezondheidszorg die belangrijk zijn voor uw latere bezoeken aan het consultatiebureau. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan moet u dit aan de kraamverzorgende melden.

Persoonlijke gegevens bekend bij onze organisatie worden verwerkt volgens bepalingen die vastliggen in een privacyreglement.

VSV & KSV
Kraamthuis is vertegenwoordigd in de VSV Leeuwarden en Sneek, KSV en Stichting Geboortezorg Bijeen. Tijdens het reguliere overleg speelt zij daar een actieve rol.

Achterwachtregeling
De achterwachtregeling wordt door de zorgverzekeraars verplicht gesteld.
In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Kraamthuis een achterwachtregeling
getroffen met kraamzorgorganisaties De Driehoek & De Kraamvogel.