Uw Kraamdubbel
Kraamthuis werkt met Kraamdubbel, daarin is opgenomen het Kraamdossier. In het dosssier is uw zorgplan opgenomen voor moeder en kind.

Tijdens de kraamperiode wordt van dag tot dag de ontwikkeling van de baby en de gezondheid van de moeder gecontroleerd en gedocumenteerd door de kraamverzorgende. 

Kraamtijd
In het deel Kraamtijd kunt u het een en ander rustig nalezen. het geeft informatie over het eigen herstel, de aanpassingen van de baby aan het leven buiten de baarmoeder en allerlei praktische informatie en tips.