Centering Pregnancy bijeenkomst.

Verloskundepraktijk Harlingen en Kraamthuis Friesland organiseerde op 12 maart de druk bezochte Centering Pregnancy bijeenkomst voor de zwangeren uit de Verloskundepraktijk Harlingen. De volgende bijeenkomst organiseren wij medio juni 2016 en wordt gegeven door de verloskundigen, kraamverzorgenden en genodigden. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Indien u ingeschreven staat bij de Verloskundepraktijk Harlingen en Kraamthuis kunt u zich aanmelden bij de verloskundigen tijdens het spreekuur voor de bijeenkomst.

De verloskundigen en Kraamthuis zullen u tijdig informeren voor de datum van de volgende bijeenkomst.

 

Geboortezorg BijEen 

De verloskundigen van de Verloskundepraktijk Harlingen hebben weloverwogen gekozen voor de visie Geboortezorg BijEen. Door de medezeggenschap hebben de verloskundigen direct invloed op het geboortezorg beleid waaronder ook kraamzorg en echografie, wordt erin overleg met de gynaecologen, gewerkt aan veilige zorg voor moeder en kind, betrouwbare zorg rondom zwangerschap en geboorte, fysiologie en risicoselectie, een visie die gedragen wordt en aansluit bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en samenwerkingsafspraken in de geboortezorg.

Verloskunde en Kraamthuis samen

Vanuit Geboortezorg BijEen is bijvoorbeeld Kraamthuis bestuurlijk vernieuwend opgezet. Er heerst géén managerscultuur, géén meervoudige top met bestuurders en géén bonusstructuur. De geboortezorg is niet afhankelijk van zorgadvies & organisatiebureau's, zorgcentrales en informatrices, is niet beïnvloed door commerciële cursussen of extra in te kopen services, én er worden geen verleidende echo's of attenties aangeboden. De kwaliteit van geboortezorg wordt hierdoor niet misleid en is hierdoor niet onderhevig aan extra kosten. Zorginvesteerders of andere kapitaalkrachtige partners passen niet in de cliëntgerichte Geboortezorg Bijeen Visie.

VB: Anders dan bij concurrerende kraamzorgaanbieders is Kraamthuis direct verbonden aan de Verloskundepraktijk Harlingen, Praktijkverloskundige Stiens en Verloskunige PIA Leeuwarden. De verloskundige geeft, door middel van haar begeleidende rol, leiding aan de kraamverzorgende van Kraamthuis. Zij zal toezien op de kwaliteit van de kraamzorg zonder van bovenaf te delegeren. Zij is de verantwoordelijk begeleider en zorgverlener en staat centraal in de keten geboortezorg.

Oorsprong en visie  

Voor deze organisatiestructuur is bewust gekozen medio 2011. Het is de afgelopen 4 jaar ontwikkeld door verloskundige Sylvia von Kospoth vanuit de samenwerking met kraamverzorgende.

" Ik ben ervan overtuigd dat de geboortezorg moet meebewegen met een veranderende samenleving. Ons zorgklimaat staat vlak voor een grote omwenteling. Er is een groeiend verlangen naar een duurzame innovatieve samenleving waarin ruimte voor doelmatige en duurzame zorg, behoefte aan betrouwbare samenwerking tussen zorgverleners. Een maatschappij waar wij gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor o.a. mensgerichte zorg waaronder natuurlijk de geboortezorg.

Als verloskundige heb ik de verantwoordelijkheid om naar gevoelens van ergernis in de geboortezorg, dikwijls voortvloeiend uit; financieel-economische druk, commerciële onenigheid, de managerscultuur, discommunicatie en regelgeving van bovenaf, te luisteren en er iets aan te doen. Ik heb geprobeerd zo objectief mogelijk de geboortezorg te analyseren. Waar te nemen wat er op het gebied van verloskunde en kraamzorg, voor zowel de participerende cliënten én de zorgverleners in het algemeen, denkende aan o.a. de organisatiestructuren, commerciële componenten, kwaliteit van zorg, wijze van kennisoverdracht en informatie, stress en werkdruk, te weinig uitdaging e.d., verbeterd kon worden. Ik wilde een duurzame samenwerking opzetten tussen verloskundigen en kraamverzorgenden, betrouwbare veilige geboortezorg en verantwoorde participatie van de zwangere bij haar eigen zorgpad. Het gezamenlijke doel: kwaliteit van zorg kúnnen bieden, cliëntgerichte zorg kúnnen geven, het bevorderen van gezondheid bij cliënten, stress vermindering bij zorgverleners, de persoonlijke benadering, het stimuleren van wederzijdse interesse onder zorgverleners en het aanspreken op elkaars talenten, essentieel voor een kwalitatief sterke samenwerking met de zwangere/kraamvrouw centraal!

Kortom; een kanteling aanbrengen in onze mentaliteit van denken, doen en samenwerken. Het versterken van de menselijke waarde. Een aantrekkelijk en gezond geboortezorg klimaat bijeen, waar de kwaliteit van zorg aan moeder & kind met deskundigheid dóór professionals, met enthousiasme, vertrouwen en empathie, gezamenlijk gegeven kan worden. Geboortezorg bijeen; wat zich direct vertaalt in gezondheidswinst"

Kraamthuis 

Teamwork en saamhorigheid, het direct bieden van kwaliteit van zorg, het geven en nemen van verantwoordelijkheid, zelf corrigerend, oprechte communicatie en denken in ontwikkeling, het rechtstreeks kunnen doorvoeren van nieuwe inzichten en ruimte bieden voor individuele ontplooiing bij kraamverzorgenden, zijn bepalend voor zowel de kwaliteit van zorg als ook de goede werksfeer bij Kraamthuis. Hierdoor staat het signaleren van symptomen bij ziekte/vroegsignalering en veiligheid Moeder & Kind hoog aangeschreven bij Kraamthuis en biedt deze vernieuwende kraamzorg organisatie een uitdagende werkomgeving aan kraamverzorgenden. "Praktisch werpt onze geboortezorg visie ook dagelijks vruchten af, zo kent Kraamthuis nauwelijks ziekteverzuim onder kraamverzorgenden en geen oplopende kosten door extra uren kraamzorg. De kwaliteit van kraamzorg en de samenwerking met de verloskundigen is zo goed, dat kraamvrouwen dikwijls aangeven met minder uren kraamzorg tevreden te zijn, er minder uren geherindiceerd worden en de geboortezorg daardoor in het geheel goedkoper."

De kraamverzorgende wordt als uniek gezien met specifieke kwaliteiten en specialisaties. De kraamverzorgende is de kraamkundige en assistent van de verloskundige en wordt op haar deskundigheid aangesproken.

De verloskundezorg en kraamzorg is duidelijk, inzichtelijk en sluit goed op elkaar aan. Iedere zorgverlener neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en voelt zich gesteund door het team. De cliënt wordt persoonlijke begeleiding en verzorging gegeven, voortvloeiende uit de gezamenlijke intake van verloskundigen met gynaecologen en met in acht nemen van alle ketenafspraken en naleving van actuele protocollen.

-

De toegankelijkheid van Geboortezorg BijEen zorgt voor een optimaal, verfrissende samenwerking tussen cliënt, kraamverzorgenden, verloskundigen en echografisten. Als vanzelfsprekend staat de cliënt direct centraal en ervaart de open communicatie, ontspannen en inspirerende mentaliteit onder de zorgverleners. Zij voelt het vertrouwen waardoor naast veilige zorg voor moeder en kind, tevens een gezonde levensstijl wordt bevorderd en haar zelfredzaamheid en eigen kracht gestimuleerd.

 

www.geboortezorgbijeen.nl [under construction]

Verloskundepraktijk Harlingen