Links

Slimmer Zwanger
www.slimmerzwanger.nl

Prenatale diagnostiek en erfelijkheid

Gezondheidsraad - www.gr.nl
Vereninging Samenwerkendeouders en Patiëntenorganisaties - www.vsop.nl
GroeiGids - www.groeigids.nl
ZwangerWijzer - www.zwangerwijzer.nl
Algemene zwangerschapsinformatie - www.veiligzwanger.nl

Borstvoeding
Samenwerkende Borstvoeding Organisaties - www.borstvoeding.nl
Kenniscentrum Borstvoeding - www.borstvoeding.com
Borstvoedingorganisatie La Leche League - www.lalecheleague.nl
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk - www.borstvoedingnatuurlijk.nl
Stichting Zorg voor Borstvoeding - www.zorgvoorborstvoeding.nl

 

Roken, alcohol en voeding
Stivoro - www.stopeffectief.nl
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid - www.alcoholpreventie.nl
Voedingscentrum - www.voedingscentrum.nl

Tienermoeders
Stichting Ambulate Fiom - www.fiom.nl
Informatie voor tiener- of jonge moeders - www.tienermoeders.nl
Informatieportaal voor tienermoeders - www.infoportaaltienermoeders.nl

Adoptie en pleeggezin
Landelijke Vereniging Adoptieouders - www.adoptie.com
Pleegzorg Nederland - www.pleegzorg.nl

Beroepsorganisaties
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen - www.knov.nl
Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie - www.nvog.nl
RIVM Zwangerschapsscreening - www.gezondebaby.nl
College van zorgverzekeringen - www.cvz.nl
Belangenorganisatie Kraamorganisaties Bogeboortezorg- www.bogeboortezorg.nl

Werk en zwangerschap
Informatie over verlofregeling - www.babyopkomst.nl
Rijksoverheid - Verlof voor ouders - http://www.rijksoverheid.nl
Sociale Zekerheid KennisRing - www.socialezekerheid.nl

Adressen

Ziekenhuizen

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
H. Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Tel.: 058 - 2866666

st. Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
Tel.: 0515 - 488888

MCL ZORGPLEIN
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Tel.: 0517 - 499 999

Overige adressen

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Postbus 119
3960 BC Wijk bij Duurstede
Tel.: 0343 - 576626

Stichting La Leche League Nederland
Postbus 212
4300 AF Zierikzee
Tel.: 0111 - 413189

Stichting Consument en Veiligheid
Postbus 75169
1070 AD Amsterdam
Tel.: 020 - 5114567