Visie:

Kraamthuis staat voor een geboortezorg waarbij de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit

van de zorg in de wijk en regio bevorderd wordt. Het accent ligt op preventieve zorg

waarbij de zwangere participeert in de kwaliteit van zorg:

"zorg die het best past bij de zwangere haar situatie en voorkeuren".

 

Missie:

De Kraamthuis missie is om tweedeling in de geboortezorg tegen te gaan en de

positie van jonge van de jonge ouders te versterken.

 

Kraamthuis & Geboortezorg BijEen 

De verloskundigen uit de Verloskundepraktijk Harlingen hebben weloverwogen gekozen voor de visie Geboortezorg BijEen. Samenwerkende 1e lijns verloskundigen, kraamzorgorganisaties, echografisten en ketenpartners, voor zwangeren in de thuissituatie en de poliklinische bevalling en voor zwangeren die medisch onder verantwoordelijkheid vallen van gynaecologen vallen. Ieder mens is uniek en heeft eigen wensen en maakt eigen keuzes. Gebooretezorg Bijeen zorgverleners werken vraagegricht.
Door de medezeggenschap hebben de verloskundigen direct invloed op het geboortezorg beleid waaronder ook kraamzorg en echografie, veilige zorg voor moeder en kind, betrouwbare zorg rondom zwangerschap en geboorte, fysiologie en risicoselectie, een visie die gedragen wordt en aansluit bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en samenwerkingsafspraken in de geboortezorg.

Ieder mens is uniek en heeft eigen wensen en maakt eigen keuzes. Geboortezorg Bijeen zorgverleners werken vraagegricht. Een Geboortezorg Bijeen waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de zorg bevorderd wordt, doordat de zwangere participeert in de kwaliteit van geboortezorg die het best past bij haar persoonlijke situatie en voorkeuren.


Verloskunde en Kraamzorg samen

Vanuit Geboortezorg BijEen is bijvoorbeeld Kraamthuis bestuurlijk vernieuwend opgezet. Er heerst géén managerscultuur, géén meervoudige top met bestuurders en géén bonusstructuur. De geboortezorg is niet afhankelijk van zorgadvies & organisatiebureau's, zorgcentrales en informatrices, is niet beïnvloed door commerciële cursussen of extra services, én er worden geen verleidende echo's of attenties aangeboden. De kwaliteit van geboortezorg wordt hierdoor niet misleid en is hierdoor niet onderhevig aan extra kosten. Zorginvesteerders of andere kapitaalkrachtige partners passen niet in de cliëntgerichte geboortezorg bijeen visie.

VB: Anders dan bij concurrerende kraamzorgaanbieders is Kraamthuis direct verbonden aan de Verloskundepraktijk. De verloskundige geeft, door middel van haar begeleidende rol, leiding aan de organisatie van o.a. Kraamthuis en de vrij toegankelijke [kosteloze] voorlichtingbijeenkomsten. Zij zal toezien op de kwaliteit van zorg zonder van bovenaf te delegeren. Zij staat als spil midden in de organisatie, én als verantwoordelijk begeleider en zorgverlener centraal in de keten geboortezorg.

Oorsprong en visie  

Verloskundigen en kraamverzorgenden zijn ervan overtuigd dat de geboortezorg moet meebewegen met een veranderende samenleving. Ons zorgklimaat staat vlak voor een grote omwenteling. Er is een groeiend verlangen naar een duurzame innovatieve samenleving waarin ruimte voor doelmatige en duurzame zorg, behoefte aan betrouwbare samenwerking tussen zorgverleners. Een geboortezorg bijeen waarin de keuzevrijheid van de vrouw centraal staat.

Kraamthuis 

Teamwork en saamhorigheid, het direct bieden van kwaliteit van zorg, het geven en nemen van verantwoordelijkheid, zelf corrigerend, oprechte communicatie en denken in ontwikkeling, het rechtstreeks kunnen doorvoeren van nieuwe inzichten en ruimte bieden voor individuele ontplooiing bij kraamverzorgenden, zijn bepalend voor zowel de kwaliteit van zorg als ook de goede werksfeer bij Kraamthuis. Hierdoor staat het signaleren van symptomen bij ziekte/vroegsignalering en veiligheid Moeder & Kind hoog aangeschreven bij Kraamthuis en biedt deze vernieuwende kraamzorg organisatie een uitdagende werkomgeving aan kraamverzorgenden. "Praktisch werpt onze geboortezorg visie ook dagelijks vruchten af, zo kent Kraamthuis nauwelijks ziekteverzuim onder kraamverzorgenden en geen oplopende kosten door extra uren kraamzorg. De kwaliteit van kraamzorg en de samenwerking met de verloskundigen is zo goed, dat kraamvrouwen dikwijls aangeven met minder uren kraamzorg tevreden te zijn, er minder uren geherindiceerd worden en de geboortezorg daardoor in het geheel goedkoper."

De kraamverzorgende wordt als uniek gezien met specifieke kwaliteiten en specialisaties. De kraamverzorgende is de kraamkundige en assistent van de verloskundige en wordt op haar deskundigheid aangesproken.

De verloskundezorg en kraamzorg is duidelijk, inzichtelijk en sluit goed op elkaar aan. Iedere zorgverlener neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en voelt zich gesteund door het team. De cliënt wordt persoonlijke begeleiding en verzorging gegeven met in acht nemen van alle ketenafspraken en naleving van actuele protocollen.

-

De toegankelijkheid van Geboortezorg BijEen zorgt voor een optimaal, verfrissende samenwerking tussen cliënt, kraamverzorgenden, verloskundigen en echografisten. Als vanzelfsprekend staat de cliënt direct centraal en ervaart de open communicatie, ontspannen en inspirerende mentaliteit onder de zorgverleners. Zij voelt het vertrouwen waardoor naast veilige zorg voor moeder en kind, tevens een gezonde levensstijl wordt bevorderd en haar zelfredzaamheid en eigen kracht gestimuleerd.

 

www.geboortezorgbijeen.nl [under construction]Verloskundepraktijk Harlingen