Stichting Babybank Friesland

"In Friesland komt armoede voor, stille armoede. De kloof tussen rijk en arm wordt groter. Ieder baby'tje heeft recht op een goede start" 
De liefde krijgen ze van hun vader en moeder en de kleertjes & spulletjes steeds vaker van de Babybank.

Tweedeling in de geboortezorg heeft niets met kwaliteit van zorg te maken. Iedere pasgeborene heeft recht op een goede start en verdient een warme opvang, ongeacht de financiële situatie van de ouders. 

De Babybank zamelt babykleertjes en benodigdheden in voor gezinnen die dat hard nodig hebben. Steeds vaker signaleren verloskundigen en kraamverzorgenden noodsituaties rondom de pasgeboren baby. De verloskundigen en Kraamthuis ontwikkelden een laagdrempelig benaderbare Babybank. Een netwerk tussen betrokken zorgverleners, ex-zwangeren en zwangeren voor vrouwen en gezinnen die rondom de geboorte het minder hebben. Een geboortezorg initiatief dat valt onder de Friese Coöperatie Geboortezorg Bijeen.

Geen kosten en geen registratie

De aankomende ouders kunnen zich richten tot de Babybank en kosteloos benodigdheden lenen. Zij worden bewust niet geregistreerd, de geleende spullen niet genummerd. Wel wordt er gevraagd de spullen na gebruik, en indien nog in goede staat, terug te geven aan de Babybank voor herbesteding. Op deze wijze ontstaat vanuit de verloskundige praktijkorganisaties en Kraamthuis een sociaal roulerend Babybank netwerk in de regio Friesland wat appèl doet op een duurzame participatie zorgsamenleving. Begrip wordt ontvangen en het isolement doorbroken. Het gevoel van deelname aan de samenleving, verantwoordelijkheid en eigenwaarde weer aangeraakt.

 

Inzameldagen

De Babybank organiseert inzameldagen waarbij mensen spullen kunnen doneren. Hierbij kan gedacht worden aan: babykleertjes, bedjes, maxi cosi’s, boxen, kruikjes, kraampakket, kinderwagens enz. Na de inzameldagen worden alle donaties gesorteerd en verdeeld in babypakketten die opgehaald of uitgedeeld worden aan gezinnen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken.

 

Deelname

Wilt u deelnemen aan ons zorginitiatief wat verder reikt dan de verloskunde en kraamtijd of mocht u gebruik willen maken van de Babybank, dan kunt u contact opnemen met je verloskundige of met Kraamthuis Friesland

 

TIP:

Houd de facebook pagina 'Kraamthuis Babybank' en de website www.babybankfriesland.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van onze inzameldagen. Mocht u naast de inzameldagen babyspullen willen doneren, dan kunt u via het telefoonnummer 06-41153540 contact opnemen met een van de vrijwilligers van de Babybank. 

 

Kraamthuis én de Babybank bieden een 'vertrouwde persoonlijke zorgomgeving' aan alle vrouwen en gezinnen. Naast veilige zorg voor moeder en kind staan zij voor duurzame zorg; zorg die verder reikt dan de prenatale, natale en postnatale fase in een vrouwenleven.

 

Babybank en Ouderen:

Vanaf 2017 zullen ook ouderen actief betrokken worden bij de Babybank. Door meedoen zal voor deze groep in onze samenleving, het vaak 'overvallen' isolement meer dragelijk kunnen worden en wijze kennis gedeeld.