Erkenning van het kind

Erkenning van de ongeboren vrucht
De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit moet u doen in de gemeente waar u als ouders staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Staat u als ouders in verschillende gemeenten ingeschreven, dan kunt u kiezen bij welke gemeente de erkenning plaatsvindt. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming geven.

Erkenning na de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte
Na de geboorte kan de erkenning plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Erkenning op een later moment
De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Een erkenning is niet gebonden aan de woonplaats van de erkenner of het te erkennen kind. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland is daartoe bevoegd. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

Erkenning en huwelijk
Erkenning is niet nodig als het kind binnen het huwelijk wordt geboren. Het is zelfs onmogelijk om uw kind te erkennen bij de gemeente. Als de moeder nog getrouwd is met een andere man die niet de vader is, is het dus niet mogelijk een akte tot erkenning van uw ongeboren kind op te stellen. Als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is, kan de automatische erkenning alleen worden gewijzigd door ontkenning van het vaderschap.

Kosten erkenning
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. De procedure is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden.

Erkenning bij notariële akte
Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Notaristelefoon of een notaris.

Erkenning bij zwangerschap meerling
Als u erkenning heeft aangevraagd van de ongeboren vrucht terwijl u zwanger bent van een meerling, dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan u op dat moment zwanger bent.