De bevalling
De kraamverzorgende bij Kraamthuis is de professionele assistent van de verloskundige.
Tijdens een thuisbevalling is de kraamverzorgende onmisbaar als professionele assistent van de verloskundige. Ze zet alles klaar voor de bevalling, ondersteunt de vrouw tijdens het laatste stukje van de ontsluiting en het persen en verleent hand- en spandiensten aan de verloskundige en de partner. Ze zorgt voor een rustige en stille sfeer en blijft bij de barende als de verloskundige onverhoopt nog even weg moet.


De kraamverzorgende ondersteunend je met het opvangen van de ontsluitingsweeën. Ze zorgt voor warme doeken en creëert wederom rust voor het eerste contact tussen moeder en kind samen met de vader.

Tijdens die eerste belangrijke uren na de bevalling is zij degene die er streng voor waakt dat moeder en kind niet onnodig worden gestoord bij het maken van het eerste contact. Ze heeft alle tijd en geduld bij het helpen van moeder en baby bij de eerste borstvoeding of maakt het eerste flesje klaar. Zij assisteert de verloskundige bij het hechten. Ze maakt iets te eten en te drinken, ruimt mee op en verschoont het bed. Ze wast de vrouw na de bevalling of begeleidt haar onder de douche. Ten slotte geeft ze instructie en informatie voor de eerste nacht.

Bevalling
Als de bevalling zich aankondigt neemt u contact op met de verloskundige. De verloskundige neemt vervolgens contact op met de dienstdoende kraamverzorgende De kraamverzorgende heeft een korte aanrijdtijd want zij woont in dezelfde regio. Zij assisteert de verloskundige bij uw bevalling en in de belangrijke uren daarna.

Ziekenhuisbevalling
Als u in het ziekenhuis bevallen bent, dan kunt Kraamthuis hiervan op de hoogte brengen. Wanneer u naar huis mag na de bevalling, neem dan contact op met Kraamthuis of de verloskundige. In overleg met u zetten wij de kraamverzorgende in.

Kraamzorg na medische bevalling en couveuze nazorg
Als een cliënt om medische redenen in het ziekenhuis is bevallen of als de baby couveuseverzorging heeft gehad, kan Kraamthuis aanvullende zorg geven. Controleer altijd uw polisvoorwaarden van uw verzekering om na te lezen of couveuse nazorg mogelijk is.